BARTLEBY, L'ESCRIVENT

 

 

 

Herman Melville

 

Ilustraciones de Javier Zabala

Traducción de Miquel Desclot

Título original: Bartleby the Scrivener: A Story of Wall Street

© de las ilustraciones: Javier Zabala

© de la traducción: Miquel Desclot

Edición en ebook: abril de 2013

 

© Nórdica Libros, S.L.

C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)

www.nordicalibros.com

ISBN DIGITAL: 978-84-15564-60-7

Diseño de colección: Diego Moreno

Corrección ortotipográfica: Ana Mª Patrón

Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico

Contenido

Portadilla

Créditos

Autor

 

BARTLEBY, L'ESCRIVENT

Contraportada

Herman Melville

(Nova York, 1819-1891)


Novel·lista nordamericà i una de les figures principals de la història de la literatura. Als dinou anys, descartant la possibilitat d'anar a la universitat, es va començar a embarcar en viatges que havien d'inspirar les seves obres, i va arribar a viure un temps a les illes del Pacífic.

Tornat als Estats Units, va treballar com a professor, i el 1841 va viatjar als Mars del Sud a bord del balener "Acushnet". Experiència que li va servir per escriure Moby Dick.

La seva exploració dels temes psicològics i metafísics va influir en les preocupacions literàries del segle XX.

La seva mort el 28 de setembre del 1891 va passar inadvertida. Va ser enterrat en un cementiri del nord del Bronx.