Details

Wampir


Wampirvon: Wladyslaw Stanislaw Reymont, Marcin Popczynski

4,99 €

Verlag: Saga Egmont Hörbuch
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
Veröffentl.: 06.04.2020
ISBN/EAN: 9788726443004
Sprache: Polnisch

Dieses Hörbuch erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Zenon wiedzie dostatnie ?ycie emigranta w Londynie. Jego poezja odnosi sukcesy, a on jest szcz??liwie zakochany w narzeczonej imieniem Betsy. Spokojny los przerywa jedno wyj?tkowe spotkanie. Za namow? przyjaciela Zenon wkracza w ?wiat spirytyzmu. Podczas seansu poznaje tajemnicz? rudow?os? kobiet? Daisy. Pod jej urokiem coraz bardziej fascynuje si? okultystycznymi tradycjami. Nie zauwa?a, ?e niebezpiecznie zbli?a si? do kontaktu z czystym z?em..."Wampir" to niezwyk?y utwór spod pióra W?adys?awa Reymonta. Tematyk? odbiega od klasycznych powie?ci, które pisa?. Tajemnicze moce, demoniczne si?y i okultystyczna obrz?dowo?? nawi?zuje do ducha XIX-wiecznego spirytyzmu. Osadzenie akcji powie?ci w Londynie jest zapisem wra?e? Reymonta z podró?y do stolicy Anglii.
W?adys?aw Reymont (1867-1925) – polski powie?ciopisarz, nowelista. Laureat literackiej Nagrody Nobla. Uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy M?odej Polski. W jego twórczo?ci tradycje realistycznej prozy przenikaj? si? z elementami naturalizmu. Najwi?kszym osi?gni?ciem pisarza jest pisana w ci?gu dekady powie?? "Ch?opi". Przedstawia realistyczny obraz wiejskiej spo?eczno?ci ko?ca XIX wieku. Reymont stworzy? nie tylko syntez? polskiej wsi, ale tak?e próbowa? uogólni? problem egzystencji cz?owieka w ?wiecie przyrody. Dzie?a Reymonta by?y wielokrotnie t?umaczone na j?zyki obce, sta?y si? tak?e przedmiotem licznych adaptacji scenicznych oraz filmowych. Najwa?niejsze utwory to: "Ch?opi", "Ziemia obiecana", "Wampir", "Komediantka".

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Lord Jim
Lord Jim
von: Joseph Conrad, Robert Michalak
ZIP ebook
4,99 €
Kalabrijskij bandity
Kalabrijskij bandity
von: Alexander Dumas, Alexander Kotov
ZIP ebook
4,99 €
Skytturnar IV: Í fangelsi
Skytturnar IV: Í fangelsi
von: Alexandre Dumas, Johann Sigurdsson
ZIP ebook
7,99 €