Details

Zloto nie zloto


Zloto nie zlotovon: Stanislawa Fleszarowa-Muskat, Katarzyna Tokarczyk

6,99 €

Verlag: Saga Egmont Hörbuch
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
Veröffentl.: 20.04.2020
ISBN/EAN: 9788726443127
Sprache: Polnisch

Dieses Hörbuch erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

M?ody warszawski literat zrywa ze swoim dotychczasowym ?yciem w stolicy i wyje?d?a na spokojn? prowincj?. Trafia do zag??bia miedzi na po?udniu Polski. Inspiruj?cy wp?yw nowego ?rodowiska pomaga pisarzowi w twórczym procesie pisania ksi??ki. Jej bohaterami maj? by? znani aktorzy, wzorowani na hollywoodzkich gwiazdach: Elizabeth Taylor i Richardzie Burtonie. Zderzenie wielkiego ?wiata z wielobarwn? prowincj? buduje interesuj?ce pole do rozwa?a? nad ludzk? psychik?.
Stanis?awa Fleszarowa-Muskat – (1919 – 1989) polska powie?ciopisarka, publicystka, poetka i dramaturg. Po wojnie wyjecha?a do Gdyni, gdzie zaj??a si? twórczo?ci? literack? oraz prac? w sektorze kultury. By?a dziennikark? "Dziennika Ba?tyckiego" oraz kierowniczk? literack? Teatru Wybrze?e. Debiutowa?a w 1948 roku poematem historycznym "Sen o morskiej pot?dze". Przez wiele lat by?a dzia?aczk? PZPR i Towarzystwa Przyja?ni Polsko-Radzieckiej.Jej dorobek obejmuje ponad 700 utworów i jest niejednorodny. Fleszarowa-Muskat zas?yn??a jako powie?ciopisarka, cho? pisa?a tak?e poezj? oraz utwory o charakterze publicystycznym.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Die Farben der Schönheit - Sophias Träume
Die Farben der Schönheit - Sophias Träume
von: Corina Bomann, Karoline Mask von Oppen
ZIP ebook
11,95 €
Liebe kennt die Regeln nicht (ungekürzt)
Liebe kennt die Regeln nicht (ungekürzt)
von: Marleen Reichenberg, Michaela Gärtner
ZIP ebook
14,95 €
Meistens kommt es anders, wenn man denkt - Hamburg-Reihe
Meistens kommt es anders, wenn man denkt - Hamburg-Reihe
von: Petra Hülsmann, Yara Blümel
ZIP ebook
13,99 €